Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:30 Thứ 7: 8:00 - 12:00, nghỉ chủ nhật
Số 38 Út Tịch, Phường 4 Quận Tân Bình, TP.HCM
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 - 17:30 Thứ 7: 8:00 - 12:00, nghỉ chủ nhật
Số 38 Út Tịch, Phường 4 Quận Tân Bình, TP.HCM