Mô hình văn hóa doanh nghiệp mà Topmedic hướng tới là mô hình đề cao tinh thần đồng đội, đoàn kết. Ý kiến của các cá nhân luôn được tôn trọng và được đối xử công bằng. Topmedic luôn luôn khuyến khích đẩy mạnh sự sáng tạo và hợp tác phát triển.

wink Giá trị của chúng tôi:

  • Tạo môi trường làm việc năng động & thân thiện.
  • Tôn trọng ý kiến cá nhân.
  • Sẵn sàng nâng cao chất lượng & chú trọng sự phát triển.
  • Kết nối và gắn kết giữa các thành viên
  • Quan tâm và động viên đúng lúc
  • Lấy nhân viên làm trọng tâm.